Mrówka faraona (Monomorium pharaonis)

Opis ogólny

Mrówki faraona pochodzą ze strefy tropikalnej. Rozwleczone wraz z rozwojem handlu są teraz szeroko rozpowszechnione. W rejonach o klimacie umiarkowanym, ze względu na wymagania cieplne i wilgotnościowe, ich bytowanie ograniczone jest do pomieszczeń. Mrówki faraona można znaleźć w bardzo różnych miejscach: w domach mieszkalnych, hotelach, szpitalach, biurach, zasiedlają budynki z produktami spożywczymi, ogrody zoologiczne i statki. W klimacie ciepłym występują na otwartych przestrzeniach. Robotnice długości 1,5 -2 mm, żółto-brązowe, niekiedy z brązowym odwłokiem. Czułki składają się z 12 członów, a na końcu buławka zbudowana z 3 członów. Dobrze rozwinięte czarne oczy. Stosunkowo mały odwłok. Samce długości 3 mm, czarne, uskrzydlone, lecz nie latają. Królowe 3,6-5 mm długości, ciemno-czerwone, uskrzydlone, nie latają. Mrówki skrzydła tracą zaraz po kopulacji.

Biologia, rozwój

Nowe kolonie są tworzone przez pączkowanie. Przyczyną tworzenia nowej kolonii może być niepokojenie gniazd. Nowe gniazda mogą tworzyć robotnice. Robotnice przenoszą larwy do nowych miejsc i tam tworzone są królowe i samce. Robotnice dostarczają pożywienie dla kolonii i utrzymują mrowisko. Tylko 5-10% mrówek zajętych jest poszukiwaniem pożywienia. Płodne samce i samice rozwijają się z dobrze odżywianych larw. W przypadku mrówek faraona nie widać nigdy lecących rojów; kopulacja następuje w gnieździe i w szparach budynków. Każda królowa produkuje do 350 jaj. Po około tygodniu lęgną się beznogie larwy, karmione przez królowe i pozostające pod opieką robotnic. Rozwój larwy trwa około 3 tygodni. Stadium poczwarki trwa około 9 dni. Cykl rozwojowy od jaja do imago trwa, w zależności od temperatury, około 40 dni.