Pluskwa (Cimex lectularius)

Opis ogólny

Każdy dom może być zasiedlony przez pluskwy, a porażenie na ogół związane jest z niskim poziomem higieny. Dlatego pluskwy kojarzone są z warunkami przeludnienia, biedy i braku higieny. Dorosłe osobniki długości 5 mm, koloru czerwono-brązowego, po najedzeniu stają się purpurowe; czułki dobrze rozwinięte cztero członowe. Oczy wyraźne, czarne, pojedyncze. Stopy z pazurkami, mogą się wspinać po chropowatych powierzchniach (np. po ścianach). Podstawowym gospodarzem jest człowiek, jednak może pasożytować także na stałocieplnych zwierzętach. Znajdowana w siedliskach człowieka na całym świecie. Dorosłe pluskwy jak i nimfy podobnie żyją przez większość czasu kryjąc się w szczelinach, a wychodząc nocą. Zwykle zaraz o zmroku żerują wysysając krew swoich żywicieli. Ich kryjówki są w pobliżu śpiących gospodarzy: w ramach łóżek i w materacach, w meblach, za boazerią, pod tapetami, wszędzie gdzie jest ciemno w czasie dnia.

Biologia, rozwój

Po wylęgu dorosła pluskwa składa po 2-3 jaja dziennie do końca swojego życia. Jaja przyklejane są do podłoża, często w dużych ilościach. Jaja są matowe, perłowo-białe. Płodność wynosi od 150 do 345 jaj. Wylęgłe z jaj nimfy mają długość nieco ponad 1 mm i jak wszystkie kolejne stadia są podobne do dorosłych, różnią się tylko kolorem i wielkością. Młode nimfy mają bardziej bursztynowy kolor, w porównaniu do ciemno brązowych dorosłych. Szybkość rozwoju od jaja do dorosłego osobnika oraz długość życia zależą od temperatury i warunków pokarmowych. Przy częstym żerowaniu i przy normalnej temperaturze pokojowej (ok.18­20°C) dorosłe żyją 9-18 miesięcy, rozwój jaja trwa 10-20 dni, a całkowity cykl rozwojowy 9-18 tygodni. Na ogół nimfy żerują co 10 dni, a dorosłe co tydzień.